1

بررسی تغییر سریع باور باور

News Discuss 
کسی که ایمان خود به یهودیت را از دست می‌دهد، همواره می‌تواند به این آیین بازگردد؛ و در این حالت هیچ احتیاج به مراسمی رسمی یا خاص نیست. یهودیان می‌توانند گوشت هر حیوان نشخوارکنندهٔ سم شکافته‌ای را بخورند از جمله: گاو گوسفند بز و آهو. موارد المساعدة الذاتية مركز المعلمين https://one-bookmark.com/story13272854/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-to-belief-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story