1

آیا شنیده اید؟ فرش محتشم طرح باغ جان بهترین شرط شما برای رشد است

News Discuss 
علت معروف شدن این نوع شعر به فهلویات آن است که اغلب این اشعار به لهجههای محلی شهرها و ولایات نواحی غربی ایرات بوده است و در قدیم نواحی غرب ایران از ری تا آذربایجان را پهله میخواندهاند و فهلوی معرب پهلوی است که جمع آن فهلویات میشود. نخست http://chancehngid.tblogz.com/10-27338986

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story